การประชุมวิชาการประจำปี

Update on Influenza in COVID-19 Era

จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอรวรรณ เกตุพานิช
086-9901806

ส่งหลักฐานการโอนเงิน

Email: ift2004@gmail.com

Fax : 02-034-7950

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)
http://www.ift2004.org